Produkty

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Preparat do zwalczania owadów
w gospodarstwach rolnych

Roztwór do wstrzykiwań, uzupełniający niedobory wapnia i magnezu

Roztwór do wstrzykiwań, uzupełniający niedobory wapnia

Roztwór do wstrzykiwań uzupełniający niedobory wapnia, fosforu, magnezu i...

Kofeina 80mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Glukoza jednowodna 400 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Metamizol sodowy 500 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań o działaniu przeciwbólowym,...

Oksytocyna 10 j.m./ml
Roztwór do wstrzykiwań

Oksytetracykliny chlorowodorek – 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Roztwór sulfonamidów do wstrzykiwań do stosowania w zakażeniach bakteryjnych...

Roztwór sulfonamidów do wstrzykiwań, do stosowania w zakażeniach bakteryjnych...

Produkt uzupełniający elektrolity do stosowania w stanach zagrożenia odwodnieniem...

Preparat elektrolitowy, dla cieląt, prosiąt, jagniąt, koźląt i źrebiąt

Ksylazyna 20 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Sulfadoksyna 200 mg/ml
+ trimetoprim 40 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła,...

Tiaminy chlorowodorek – 25 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań