Produkty

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Preparat do zwalczania owadów
w gospodarstwach rolnych

Mieszanka paszowa dietetyczna dla krów mlecznych i owiec

Standaryzowana zawiesina komórek (Brucella abortus) do aglutynacji probówkowej...

Płynny preparat wapniowy z dodatkiem magnezu dla krów

Kofeina 80mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Enrofloksacyna 50 mg/ml
Roztwór doustny enrofloksacyny stosowany w leczeniu...

Glukoza jednowodna 400 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Maść do pielęgnacji wymion u krów i kóz

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Test do oceny liczby komórek somatycznych i pH mleka surowego

20% Roztwór oksytetracykliny do wstrzykiwań

Oksytocyna 10 j.m./ml
Roztwór do wstrzykiwań

Oksytetracykliny chlorowodorek – 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Roztwór sulfonamidów do wstrzykiwań do stosowania w zakażeniach bakteryjnych...