Produkty

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Karprofen 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Preparat do zwalczania owadów
w gospodarstwach rolnych

Mieszanka paszowa dietetyczna dla krów mlecznych i owiec

Inaktywowana szczepionka przeciw grzybicy skórnej bydła

Standaryzowana zawiesina komórek (Brucella abortus) do aglutynacji probówkowej...

Roztwór do wstrzykiwań, uzupełniający niedobory wapnia i magnezu

Roztwór do wstrzykiwań, uzupełniający niedobory wapnia

Płynny preparat wapniowy z dodatkiem magnezu dla krów

Płynny preparat wapniowy dla krów mlecznych z dodatkiem magnezu, i fosforu zalecany...

Roztwór do wstrzykiwań uzupełniający niedobory wapnia, fosforu, magnezu i...

Kofeina 80mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Enrofloksacyna 50 mg/ml
Roztwór doustny enrofloksacyny stosowany w leczeniu...

Enrofloksacyna 100mg/ml,
Roztwór do wstrzykiwań

Glukoza jednowodna 400 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań