Kontakt

Biowet Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2,
24-100 Puławy
NIP 716-11-26-796

 

Centrala:
numer telefonu (+48 81) 888-91-00

 

Sekretariat
tel. (+48 81) 888-91-14
tel./fax (+48 81) 886-33-53
e-mail: sekretariat@biowet.pl

 

Szef Produkcji:
numer telefonu (+48 81) 888-91-39

 

Dział Sprzedaży:
numer telefonu/faksu (+48 81) 886-36-11
numer telefonu (+48 81) 888-91-22
e-mail: handel@biowet.pl

 

Eksport:
numer telefonu (+48 81) 888-06-51
mob. +48 504 243 122
e-mail: export@biowet.pl

Dział Marketingu:
numer telefonu (+48 81) 888-91-34
e-mail: marketing@biowet.pl
numer telefonu (+48 81) 888-91-45
e-mail: reklama@biowet.pl

 

Działania niepożądane leków
numer telefonu 509-750-444 (kontakt całodobowy)
81 888-91-93 w godzinach 7.00- 15.00 od poniedziałku do piątku
e-mail: biowet@biowet.pl

 

Dział Zapewnienia Jakości
numer telefonu (+48 81) 888-91-51
e-mail: apias@biowet.pl

 

Dział Kontroli Jakości
numer telefonu (+48 81) 888-91-41
e-mail: kontrola@biowet.pl

Dział Rejestracji i Rozwoju
numer telefonu (+48 81) 888-91-64
e-mail: komorek@biowet.pl
numer telefonu (+48 81) 888-91-93
e-mail: rejestracja@biowet.pl

 

Dział Zaopatrzenia:
numer telefonu (+48 81) 886-23-53
e-mail: zaopatrzenie@biowet.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy:
numer telefonu (+48 81) 888-91-73
e-mail: finanse@biowet.pl

 

Dział Ekonomiczny
numer telefonu (+48 81) 888-06-54

 

Administrator
numer telefonu (+48 81) 888-91-13
e-mail: admin@biowet.pl

Wybierz tematykę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Biowet Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy  sekretariat@biowet.pl  NIP 716-11-26-796   ,2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@biowet.pl   Biowet Puławy Sp. z o.o.,  ul. Arciucha 2,
24-100 Puławy  iod@biowet.pl  NIP 716-11-26-796
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu