Kokybės pažymėjimas

„Biowet“ įteiktas GGP pažymėjimas, patvirtinantis, kad bendrovės gaminami veterinariniai vaistai  ir atliekami kokybės kontrolės testai atitinka geros gamybos praktikos reikalavimus. Išdavė: Pagrindinė farmacijos inspekcija

Sterilūs preparatai – pažymėjimo Nr. GIF –

WTC/0238_01_01/60

IWZJ.405.31.2018.MG.1

Išdavimo data: 27.04.2018
Galiojimo data: 02.02.2021

Nesterilūs preparatai – pažymėjimo Nr. GIF –

IWPS.405.101.2019.KK1

 

Išdavimo data: 17.07.2019
Galiojimo data: 17.07.2022

Imunologiniai preparatai – pažymėjimo Nr. GIF –  IWZJ.405.81.2018.ER.1
WTC/0238-01-01/158
Išdavimo data: 2018.07.10
Galiojimo data: 2021.04.19