Certyfikaty jakości

Biowet posiada certyfikaty GMP potwierdzające zgodność wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz prowadzenia badań w kontroli jakości z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Produkty sterylne

Nr certyfikatu GIF – WTC/0238_01_01/60

IWZJ.405.31.2018.MG.1
Data wydania: 27.04.2018
Okres ważności: 02.02.2021

Produkty niesterylne

Nr certyfikatu GIF – IWPS.405.101.2019.KK1
Data wydania: 17.07.2019
Okres ważności: 17.07.2022

Produkty immunologiczne

Nr certyfikatu GIF – IWZJ.405.81.2018.ER.1
WTC/0238-01-01/158

Data wydania: 2018-07-10
Okres ważności: 2021-04-19