Projekty unijne

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Szanowni Państwo, „BIOWET PUŁAWY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach POPW 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.... Czytaj więcej

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017

Zarząd firmy „BIOWET PUŁAWY” Sp. z.o.o informuje, że ze względu na brak ofert spełniających wymagania, zapytanie ofertowe z dnia 7.09.2017 na przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa zostało nierozstrzygnięte.... Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze ofert

1) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania ofertowego NR 1/2015 zamieszczonego na stronie internetowej Biowet.pl... Czytaj więcej